સામાન્ય મૌખિક ચેપ અને ટ્રાન્સમિશન પર દર્દીની માર્ગદર્શિકા

મૌખિક આરોગ્ય એકંદર સુખાકારીમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે.1

ડેન્ટલ ઇન્ફેક્શન, જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો, ગંભીર આરોગ્ય જોખમો.2,3

દાંત અથવા નજીકના માળખામાં ઉદ્દભવતા મૌખિક ચેપ આસપાસના પેશીઓમાં ફેલાઈ શકે છે.1

ખરાબ મૌખિક સ્વચ્છતા એકંદર આરોગ્યને કેવી રીતે જટિલ બનાવી શકે છે?2,4

મોંમાં બેક્ટેરિયા (જેમ કે મ્યુટાન્સ સ્ટ્રેપ્ટોકોકી અને લેક્ટોબેસિલી).

દાંતને નુકસાન પહોંચાડે છે અને પોલાણનું કારણ બને છે

ચેપ દાંતથી આસપાસની પેશીઓમાં, પેઢામાં ઘૂસી જાય છે

ચેપ ગરદન અને ચહેરામાં ઊંડે સુધી ફેલાઈ શકે છે

ઓસ્ટીયોમેલીટીસ, લુડવિગ કંઠમાળ અને જીવન માટે જોખમી પરિસ્થિતિઓ જેવી ગંભીર ગૂંચવણો પેદા કરી શકે છે

સામાન્ય મૌખિક ચેપ ફેલાઈ શકે છે

ઓરો-ડેન્ટલ ચેપ નજીકની જગ્યાઓ પર સ્થળાંતર કરી શકે છે, અથવા ગરદનના ઊંડા માળખામાં પ્રવેશ કરી શકે છે, જે જીવલેણ બેક્ટેરેમિયા માટે હળવા સ્થાનિક ચેપ માટે જોખમ ઊભું કરે છે.2,4

નિવારણ વ્યૂહરચનાઓને અનુસરવાથી તમને તમારા એકંદર સ્વાસ્થ્યને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે

યોગ્ય મૌખિક સ્વચ્છતા જાળવો

મૌખિક સ્વચ્છતા વધારવા માટે PVP-I માઉથવોશ વડે ગાર્ગલ કરો.1,5

દિવસમાં ઓછામાં ઓછા બે વાર દાંત સાફ કરો, નિયમિતપણે ફ્લોસ કરો અને ખાંડયુક્ત ખોરાક અને પીણાં મર્યાદિત કરો.6

Logo

Medtalks is India's fastest growing Healthcare Learning and Patient Education Platform designed and developed to help doctors and other medical professionals to cater educational and training needs and to discover, discuss and learn the latest and best practices across 100+ medical specialties. Also find India Healthcare Latest Health News & Updates on the India Healthcare at Medtalks