പ്രതിദിന ഡെൻ്റൽ കെയർ ഗൈഡ്

നല്ല വാക്കാലുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് വായിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളായ ദ്വാരങ്ങൾ, വായ്നാറ്റം (ഹാലിറ്റോസിസ്), മോണരോഗങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നു.

മോശം വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യം മുഴുവൻ ശരീരത്തിലും ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, അതുപോലെ-1 

 • ഹൃദ്രോഗം, 
 • സ്ട്രോക്ക്, 
 • ന്യുമോണിയ, 
 • ഗർഭകാല സങ്കീർണതകൾ മുതലായവ

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വാക്കാലുള്ള ശുചിത്വ ദിനചര്യ എന്തായിരിക്കണം?

 • ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റും മൃദുവായ രോമമുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണയെങ്കിലും പല്ല് തേക്കുക.1,2,3
 • പല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ബ്രഷിന് എത്താൻ കഴിയാത്ത ഇടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ദിവസവും ഫ്ലോസ് ചെയ്യുക.1,2,3
 • ടൂത്ത് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ നാവ് സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാവ് വൃത്തിയാക്കുക.1,2
 • ഹാനികരമായ വായിലെ ബാക്ടീരിയയെ അകറ്റി നിർത്താൻ ആൻറി ബാക്ടീരിയൽ മൗത്ത് വാഷ് (പോവിഡോൺ-അയോഡിൻ മൗത്ത് വാഷ് പോലെ) ഉപയോഗിക്കുക.1,4
 • ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഫ്ലൂറൈഡ് വെള്ളം കുടിക്കുക.2
 • മോണ രോഗങ്ങൾക്കും വായിലെ കാൻസറിനും കാരണമായേക്കാവുന്നതിനാൽ പുകവലിയോ മറ്റ് പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളോ ഉപേക്ഷിക്കുക.1,2,3
 • മധുര പാനീയങ്ങളുടെയും മദ്യത്തിൻ്റെയും ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക.2,3
 • ദന്ത പരിശോധനകൾക്കും വൃത്തിയാക്കലിനും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ പതിവായി സന്ദർശിക്കുക.1,2

പതിവായി പരിശീലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച വാക്കാലുള്ള ശുചിത്വ ദിനചര്യ.


References-

 1. Clevelandclinic[Internet]. Oral Hygiene. Updated on: April 2022; cited on: 9th October 2023. Available from:https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/16914-oral-hygiene
 2. NIH[Internet]. Oral Hygiene. Updated on: September 2023; cited on: 9th October 2023. Available from: https://www.nidcr.nih.gov/health-info/oral-hygiene
 3. CDC[Internet]. Oral Health Tips. Cited on: 9th October 2023. Available from: https://www.cdc.gov/oralhealth/basics/adult-oral-health/tips.html
 4. Amtha R, Kanagalingam J. Povidone-iodine in dental and oral health: A narrative review. J Int Oral Health 2020;12:407-12

Logo

Medtalks is India's fastest growing Healthcare Learning and Patient Education Platform designed and developed to help doctors and other medical professionals to cater educational and training needs and to discover, discuss and learn the latest and best practices across 100+ medical specialties. Also find India Healthcare Latest Health News & Updates on the India Healthcare at Medtalks